Loading...

Sintetinis įpurškimo sistemos valiklis, (473 ml), JAV

KODAS: HG3222


 

IŠLAIKO INTEGRALŲJĮ TESTĄ* Sintetinė formulė suteikia mišiniui puikias valomąsias savybes, išskiriančias jį iš analogiškos paskirties preparatų. Veikia kaip degimo katalizatorius, valo molekuliniame lygyje, šalindamas nuodegas ir nuosėdas iš mažiausių metalo plyšių. Visiškai pašalina problemas, susijusias su abejotinos kokybės benzino naudojimu šiuolaikiniuose forsuotuose varikliuose. Puikiai išvalo nuosėdas ir nuodegas iš purkštukų, karbiuratoriaus, degalų siurblių, įleidimo vožtuvų ir degimo kameros. Atstato laisvosios eigos apsisukimų tolygumą. Šalina detonaciją. Didina variklio galią ir automobilio dinamiškumą. Staigiai sumažina išmetamųjų dujų toksiškumą ir benzino sąnaudas.

    Preparatai HG3222 ir HG3234 atitinka oficialiųjų įleidimo vožtuvų valiklių reikalavimus BMW 318i 10k ir Mercedes M102E, Chrysler „Port Fuel injector clean  up test“, o HG3234 sėkmingai išlaikė karbiuratorių valiklių testą „CRC carburetor clean  up test“. Rekomenduojama šiuolaikiniams aukšto forsavimo varikliams, turintiems keturių vožtuvų dujų paskirstymo mechanizmą ir turbininę įpūtimo sistemą.

* INTEGRALUS PLAUNAMŲJŲ BENZINO PRIEDŲ TESTAS

1 pav. Integralus įrenginys plaunamųjų degalų priedams išbandyti
1 pav. Integralus įrenginys plaunamųjų degalų priedams išbandyti

Kompanijos „Hi-Gear“ preparatų kokybę Rusijos automobilininkai deramai įvertino. Tą įrodo PARDAVIMŲ apimtys ir  nekintanti didelė paklausa. Prekės su „Hi-Gear“ logotipu labai lengvai įveikia sudėtingas „AGA“ kompanijos bandymų kontroles.AGA kompanijoje prekėms išbandyti be standartinių bandymų metodų sukurtos ir taikomos naujovės, kurios atkuria realias automobilių chemijos naudojimo sąlygas ir užtikrina teisingą informaciją apie preparatų efektyvumą. Pavyzdžiui, degalų plaunamųjų priedų, skirtų pilti į baką variklių su įpurškimo sistema maitinimo sistemai valyti,  efektyvumo nustatymo įrenginys. Šiuo įrenginiu atlikta lyginamoji įvairių gamintojų priedų ekspertizė nustatė lyderį – „Hi-Gear“ kompaniją.Preparatai, kurių kokybė buvo patvirtinta integraliu testu, kataloge pažymėti specialiu ženklu. Užterštų purkštuvų išvalymo rezultatyvumas nustatomas pagal automatizuotos jų veikimo imitacijos rezultatus, remiantis standartinio automobilių naudojimo mieste sąlygomis (pagal IT EEK taisykles Nr. 83). Nuo tikro automobilio nuimamas visas purkštuvų komplektas (paprastai 4 vnt.) ir perkeliamas ant įrenginio, kuriuo iš pradžių nustatomas purkštuvų (2 pav.) veikimo netolygumas ir ciklinio tiekimo nukrypimas nuo normos. Paskui pumpuojamas mišinys „benzinas + priedas“, kurio kiekis lygus benzino bako tūriui, ir vėl nustatomi nurodyti parametrai (3 pav.). Kiekvieno priedo testas kartojamas daug kartų, kiekvieną kartą įstatant vis kitų automobilių užterštų purkštuvų komplektus. Visų gautų rezultatų „IKI“ ir „PO“ įvairių priedų naudojimo integralūs palyginimai tiksliai nustato lyderį – tai „Hi-Gear“ prekių ženklo gaminius.

2 pav. 18 tūkst. km ridos VAZ2111 variklio purkštuvų veikimo netolygumas dėl užteršimo 3 pav. Tie patys purkštuvai, panaudojus plaunamuosius Hi-Gear priedus
2 pav. 18 tūkst. km ridos VAZ2111 variklio purkštuvų veikimo netolygumas dėl užteršimo 3 pav. Tie patys purkštuvai, panaudojus plaunamuosius Hi-Gear priedus