Loading...

Inžektorių ir benzininių variklių maitinimo sistemos valiklis su SMT2, (240 ml,(12 apdorojimų)), JAV

KODAS: HG3237


 

KURO SISTEMOS VALIKLIAI SU DOZATORIUMI

Nauja kompanijos „Hi-Gear“ degalų priedų grupė pristatyta naujos pakuotės, iš esmės pagerinančios patogų jų naudojimą ir efektyvumą. Specialaus mažos talpos dozatoriaus, „įmontuoto“ į flakoną, gradacija yra ne priedo mililitrais, o apdorojamų degalų litrais. Todėl galima greitai ir teisingai pamatuoti ir supilti į baką reikiamą priedo kiekį. Kaip parodė eksploataciniai bandymai, ši naujovė labai pagerino priedų naudojimo komfortą, dozavimo tikslumą ir naudojimo efektyvumą. Flakono kiekis numatytas 12 degalų apdorojimų, skaičiuojant  pagal vidutinio automobilio benzino bako tūrį. Kuro sistemos valiklius rekomenduojama naudoti kas 1500 km ridos arba dažniau, jei pilami vidutinės kokybės degalai. Cetanų ir oktanų korektorius patariame naudoti kiekvieną kartą pilant degalus, jei kyla abejonių dėl jų kokybės. Kuro sistemos valikliai nekenkia katalitiniams neutralizatoriams, dera su rusiškomis degalų rūšimis ir variklio detalių medžiagomis.

 

 

IŠLAIKO INTEGRALŲJĮ TESTĄ*

 

* INTEGRALUS PLAUNAMŲJŲ BENZINO PRIEDŲ TESTAS

 

1 pav. Integralus įrenginys plaunamųjų degalų priedams išbandyti
1 pav. Integralus įrenginys plaunamųjų degalų priedams išbandyti

       Kompanijos „Hi-Gear“ preparatų kokybę Rusijos automobilininkai deramai įvertino. Tą įrodo PARDAVIMŲ apimtys ir  nekintanti didelė paklausa. Prekės su „Hi-Gear“ logotipu labai lengvai įveikia sudėtingas „AGA“ kompanijos bandymų kontroles.

AGA kompanijoje prekėms išbandyti be standartinių bandymų metodų sukurtos ir taikomos naujovės, kurios atkuria realias automobilių chemijos naudojimo sąlygas ir užtikrina teisingą informaciją apie preparatų efektyvumą. Pavyzdžiui, degalų plaunamųjų priedų, skirtų pilti į baką variklių su įpurškimo sistema maitinimo sistemai valyti,  efektyvumo nustatymo įrenginys. Šiuo įrenginiu atlikta lyginamoji įvairių gamintojų priedų ekspertizė nustatė lyderį – „Hi-Gear“ kompaniją.

Preparatai, kurių kokybė buvo patvirtinta integraliu testu, kataloge pažymėti specialiu ženklu. Užterštų purkštuvų išvalymo rezultatyvumas nustatomas pagal automatizuotos jų veikimo imitacijos rezultatus, remiantis standartinio automobilių naudojimo mieste sąlygomis (pagal IT EEK taisykles Nr. 83). Nuo tikro automobilio nuimamas visas purkštuvų komplektas (paprastai 4 vnt.) ir perkeliamas ant įrenginio, kuriuo iš pradžių nustatomas purkštuvų (2 pav.) veikimo netolygumas ir ciklinio tiekimo nukrypimas nuo normos. Paskui pumpuojamas mišinys „benzinas + priedas“, kurio kiekis lygus benzino bako tūriui, ir vėl nustatomi nurodyti parametrai (3 pav.). Kiekvieno priedo testas kartojamas daug kartų, kiekvieną kartą įstatant vis kitų automobilių užterštų purkštuvų komplektus. Visų gautų rezultatų „IKI“ ir „PO“ įvairių priedų naudojimo integralūs palyginimai tiksliai nustato lyderį – tai „Hi-Gear“ prekių ženklo gaminius.

 

 

2 pav. 18 tūkst. km ridos VAZ2111 variklio purkštuvų veikimo netolygumas dėl užteršimo 3 pav. Tie patys purkštuvai, panaudojus plaunamuosius Hi-Gear priedus
2 pav. 18 tūkst. km ridos VAZ2111 variklio purkštuvų veikimo netolygumas dėl užteršimo 3 pav. Tie patys purkštuvai, panaudojus plaunamuosius Hi-Gear priedus